Sesongen 2024

Søknad om opphold på Ravnøy i puljene må være styret i hende innen: 17.04.2024. Vi ber om at alle setter opp alternative puljer/uker og alternative hytter da dette vil lette arbeidet med å fordele hytter og også øke sjansen for at flere får leie. Det har vært stor pågang på hytteutleie de seneste årene. Vi ber også om forståelse for at man må være mer fleksibel dersom man ønsker å feriere i samme uke/pulje som andre leietakere. Ønsker om dette kan skrives i kommentarfeltet.

Svar på hyttesøknad er 30.04.2024 og akseptfrist for hytteleie sommeren - 24 er 10.05.2024. Søknader mottatt etter fristen vil bli behandlet etter avsluttet tildeling for de som overholdt fristen.

Søkeropplysninger

Antall personer

PULJE

Byttedag er på lørdager. Avreise er lørdager innen kl. 15:00 og ankomst lørdager etter kl. 15:00.

HYTTE

BÅTPLASS:

Ravnøy har et begrenset antall båtplasser til disposisjon og vi må derfor ta forbehold om ledig plass.

Anvist båtplass bekreftes eventuelt sammen med hyttetildeling.

Båtplass til gjester:

Gjestebåtplass er avhengig av at det finnes ledige båtplasser. Gjestende båter skal betale avgift for bruk av gjestebåthavn i forhold til gjeldende prisliste. Gjestende båter må ikke være til sjenanse for hyttegjester (ref Strandstua).

DUGNAD

Båtdugnad, væravhengig, tidspunkt ikke avklart,
Vårdugnad: 25. mai
Vårdugnad: 8. juni
Høstdugnad: 14. september

Det oppfordres til å oppgi både alternative pulje- og hytteønsker, da dette kan bidra til et tilbud fremfor avslag. Ytterligere alternativer spesifiseres i feltet for merknader. Der kan man også begrunne valg av hytte ut fra spesielle behov som f.eks. helse eller små barn.