Om oss

I 1921 kjøpte kapteinen

på Stavangerfjord Kjeld Stub Irgens ferieøya Ravnøy i et samarbeid med besetningen om bord. Tanken var at sjøfolka skulle ha et sted å reise på ferie sammen med familien når de kom hjem etter mange måneder til sjøs. Delen som da ble kjøpt for kroner 10.000 var på 270 mål og ligger i Tønsbergfjorden rett nord for øya Veierland mellom Nøtterøy i øst og Stokke i vest.

Det har nok vært mange sjøfolk på Ravnøy opp gjennom tidene, men øya har kanskje enda større grad vært et feriested for familiene til sjøfolka og de rederiansatte i Oslo og deres familier. Mange begynte også først å besøke Ravnøy etter at de hadde gått i land. De siste årene har nok barn og barnebarn utgjort hovedandelen av de besøkende.

Etter at Kaptein Irgens

og mannskapet på Stavangerfjord tok initiativet og startet prosjektet Ravnøy så tok rederiets ledelse på Jernbanetorget etter hvert over både det økonomiske og driftsmessige ansvaret for Ravøy. Dette ansvaret hadde de helt frem til ca.1983. Og rederiet tok meget godt vare på øya og investerte mange penger for stadig å forbedre tilbudet for sine ansatte. Det ble bygget nye hytter, hytter ble påbygd, brygger ble bygget, båter, traktorer, kjøleskap og snurredasser ble innkjøpt. Ledelsen ansatte også en kokker som skulle lage mat for gjestene slik at hele familien skulle få ferie. De ansatte også dyktige håndverkere som vaktmestre for å holde orden på feriestedet.


Mer informasjon finnes i hytteboka og i Ravnøyveteran Ragnar Amundsens sin beretning om Ravnøys historie. Se: Ragnars hjørne. 

Hytteboka kan bestilles fra Stiftelsen.

 

I dag eies og drives

Ravnøy av Stiftelsen Feriestedet Ravnøy hvor tidligere ansatte i NAL, SEAL og NAC samt deres barn og barnebarn er begunstiget som brukere. Stiftelsen drives iht. vedtatte vedtekter og norsk lov om stiftelser.

 

Stiftelsens øverste myndighet er allmannamøte som avholdes minst en gang pr. år. Allmannamøtet velger et styre på som har ansvaret for å organisere driften iht. vedtekter, instrukser og vedtatte økonomiske rammer.

 

Stiftelsen finansieres ved at brukere (tidl. ansatte, barn og barnebarn) betaler for de ferieopphold man har på øya. I tillegg leies 3 hytter ut som firmahytter til eksterne firmaer. Stiftelsen er også registrert i Frivillighetsregisteret, så du kan støtte stiftelsen gjennom Grasrotandelen. Dette kan du lese mere om her...