Stiftelsens postadresse:

 

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy

CO Turid Backer

Langerudveien 9

 

Epost:

For å kontakte styret, send mail til: andresen_trond@hotmail.com


Bilder eller stoff til hjemmesidene sendes til web@ravnoy.no


 

Andre opplysninger
Stiftelsen bankkonto: 6074 63 22294
Organisasjonsnummer: 974 695 952Bestyrer på Ravnøy:


1. og 2. pulje 2023 - 
3. og 4. pulje 2023 - 

Utenom sesong - kontakt styret


Ravnøys postadresse
(for omadressering av aviser i ferien):

Feriestedet Ravnøy
Bogen
3160 STOKKE