Søknad om hytte utenfor sesongen 2024 for stiftelsens medlemmer.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har tilgjengelig tilbringertjeneste utenom sesong. Alle som ønsker hytter utenom sesong må derfor selv sørge for å komme seg til og fra øya. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å leie mange hytter, så skal vi sammen finne en løsning.

Søkeropplysninger

Antall personer

Dato for opphold:

Hytte

Kontonummer for (forskudds)innbetaling av leie: 6074 63 22294

Det oppfordres til å oppgi alternative hytteønsker, da dette kan bidra til et tilbud fremfor avslag. Ytterligere alternativer spesifiseres i feltet for merknader. Der kan man også begrunne valg av hytte ut fra spesielle behov som f.eks. helse eller små barn.

Det er svært viktig å oppgi informasjon om ankomst- og avreise-tidspunkt, samt mobiltelefon det er mulig å nå dere på for å gjøre det enkelt å planlegge båtkjøring til/fra øya.

hCaptcha