RAGNARS HJØRNE

R A V N Ø Y
TIDLIGERE

Den norske Amerikalinjes feriested


Innledning

På allmannamøtet den 27. februar 2002 presenterte daværende styreformann Kjell Erik Johnsen flere eksemplarer av hytteboka fra Ravnøy. Den var til og med innbrent på en CD. Dette var en utmerket ide som sikrer opplysninger om øya for fremtidige interesserte. Jeg fikk sikret meg et eksemplar av boken. Til min forskrekkelse så jeg ved gjennomlesing av boken at jeg kun hadde skrevet mitt navn i den et par ganger. Dette til tross for at jeg inntil nå sammen med familien har tilbrakt 44 sommere der, vært der en god del utenom sesongen og deltatt i de fleste jubileer og en mengde dugnader. På grunn av manglende bidrag fra min side, ble jeg derfor tynget av dårlig samvittighet siden vår familie vel er den av de nåværende brukere som har tilbrakt mest tid på Ravnøy. Dette vil jeg nå forsøke å rette på ved å skrive en så fyldestgjørende beretning som mulig. Dette bygger på min ringe hukommelse og ting som er blitt meg fortalt. Jeg har således ikke benyttet kilder som en offisiell grunnbok, artikler fra avisene eller Stokke Bygdebok som finnes i 2 bind. Disse kilder kan være tilgjengelige for dem som måtte ønske å granske historien om Ravnøy nøyere. Mitt bidrag kan eventuelt benyttes som en epilog i den nåværende hyttebok og med korrigeringer og ajourføring som en innledning til et bind II. Det er lavet stor venstremarg slik at det skulle være rikelig anledning til korrigeringer og tilføyelser.

Jeg har inndelt innlegget i 3 hoveddeler:


  1. Historie, nyanskaffelser og forbedringer.
  2. Bestyrere og det sosiale liv.
  3. Organisasjon og litt økonomi.


Jeg håper innlegget kan være nyttig lesning for eventuelle interesserte.

Våren 2002

Ragnar Amundsen

Hele innlegget finner du her:

ragnarshjorne.pdf