HISTORIE

Denne siden vil inneholde Ravnøy sin historie i kronologisk orden, på et overordnet nivå. Kommer du på noen hendelser som passer inn her, send en mail til web@ravnoy.no med opplysninger om årstall (eventuelt dato) og hva som skjedde. Annen historikk, knyttet til stiftelsen og feriestedet vil også gis plass her.

Flere historiske opplysninger om feriestedet og livet på øya finner du under Ragnars hjørne.

4. februar 2003
Ravnøy sin hjemmeside er publisert.
Våren 2003
Emil Vesterøy ansettes som bestyrer.
Våren 2010 Freddy Fagervold ansettes som bestyrer.
4. juni 2011 Ravnøys 90 års jubileumsfest.
14. september 2012 Ravnøy sin hjemmeside publisert med nytt design


Litt om Amerikabåtene:


Ansgar Sletteberg og Odd Skårer ble i 2005 intervjuet av Norsk Maskin-Tidende, medlemsbladet til Det norske maskinistforbund - DNMF. Dette ble til en artikkel i Norsk Maskin-Tidende nr. 11-12 2005, som vi har tillatt oss å sakse fra www.dnmf.no: Minner om Amerikabåtene.