Nedenfor finner du beskrivelse av hyttene på Ravnøy.

Under finner du hyttene i alfabetisk rekkefølge, med beskrivelser for hver enkelt hytte. Ellers kan du bruke koblingen her, som åpner et pdf-dokument med alle hyttebeskrivelsene samlet: Alle hyttene

Bergensfjord

Beliggenhet helt ytterst på sørøstsiden, med kjempeutsikt øst, sør og vest.

Les mer her...

Enebo

Beliggenhet på østsiden på søndre del av Ravnøy, med utsikt mot øst til... 

Les mer her...

Jomfruburet

Beliggenhet midt på søndre del av Ravnøy.

Les mer her...

Mathisplassen

Beliggenhet sørøst på Ravnøy med kjempeutsikt mot sør. 

Les mer her...

Oslofjord

Beliggenhet omtrent midt på toppen av det sørlige Ravnøy, med utsikt mot sør og øst. 

Les mer her...

Solstua

Beliggenhet midt på Ravnøys sørlige del med kjempeutsikt mot sør.
Les mer her...

Strandstua

Beliggenhet i vannkanten på vestsiden, rett ved hovedbrygga, med utsikt mot vest.

Les mer her...

Bjerkestua

Beliggenhet midt på Ravnøys sørlige del med utsikt mot sør. 

Les mer her...

Fjellstua

Beliggenhet midt på Ravnøys sørlige del, ved sletta.

Les mer her...

Jubileumshytta

Beliggenhet på vestsiden med utsikt sør og vest. 

Les mer her...

Offisershytta (Nordstua)

Beliggenhet på østsiden av Ravnøy, med utsikt mot Nøtterøy.

Les mer her...

Sagafjord

Beliggenhet på vestsiden av Ravnøy med kjempeutsikt mot sør og vest.

Les mer her...

Stavangerfjord

Beliggenhet på vestsiden av Ravnøy med utsikt mot vest.
Les mer her...