På bakgrunn av det økte beredskapsnivået, retningslinjer for arrangement og vårt ansvar for å bidra 

til å begrense smitterisiko, utsettes allmannamøtet på ubestemt tid. 


Det sittende styret fortsetter sitt arbeid inntil vi kan avholde allmannamøtet.


Allmannamøtet saksliste:

1. Konstituering

2. Årsberetning 2019

3. Regnskap 2019

4. Budsjettforslag 2020

5. Forslag til vedtektsendring

Styret foreslår å utvide styret med 1 person og fremmer forslag om å endre § 5
i vedtektene slik:

§5 STYRET

Styret skal bestå av 6-7
medlemmer. Som styremedlemmer kan bare velges brukere i henhold til stiftelsens
vedtekter eller deres ektefelle. Styret velger selv sin leder, sekretær og
regnskapsfører. Sekretær og regnskapsfører må ikke nødvendigvis være
styremedlemmer. Styret konstitueres snarest mulig, og senest 1 måned etter
valget er foretatt. Styret treffer sine beslutninger ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet, skal leders stemme være avgjørende. Styret er beslutningsdyktig
når minst 4 medlemmer er tilstede.

6. Valg av styremedlemmer og valgkomité

Ifølge stiftelsens vedtekter, har kun medlemmer eller en representant med skriftlig fullmakt stemmerett på
allmannamøtet.

Etter møtet blir det div. informasjon og datoer for 2020.
Personvern

For å kunne administrere medlemskapet, hyttefordeling og utsendelse av informasjon, er det nødvendig å registrere følgende personopplysninger om medlemmene: Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse. Dette gjøres gjennom stiftelsens web-baserte løsning, og sikrer at alle medlemmer blir registrert slik at stiftelsen kan sende fakturaer og informasjon.


Alle medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger som lagres, og både rett og plikt til å oppdatere personopplysningene gjennom stiftelsens hjemmeside.. Dersom medlemmer ønsker å reservere seg mot registrering av personopplysninger må dette meldes skriftlig til Stiftelsen Feriestedet Ravnøy.


Styret 04.1

Velkommen til hjemmesiden til stiftelsen
Feriestedet Ravnøy!

Feriestedet Ravnøy

bringer for mange frem minner om flotte ferieopplevelser, med familiehygge og avslapping sammen med kjente og kjære, familie og venner. Og hvem er det vel som ikke lar seg friste av bading, ballspill, boccia, krabbefiske, iskrem, badminton, puljefester, Ravnøytoppen, sol og skolebrød?

Hjemmesiden skal hjelpe stiftelsens medlemmer med å holde seg oppdatert om tingenes tilstand, og skal være et viktig bindeledd mellom medlemmer og styre. Her kan du finne kontaktopplysninger og nyttig informasjon, som gjør det enkelt å nå frem med ris og ros, dele dine minner og opplevelser, og ikke minst vil det gi deg som medlem et godt utgangspunkt for å planlegge sommerferien og oppholdet på Ravnøy!

Her vil du finne historien om Ravnøy og minner fra ferieopphold, dugnader og jubiléer, og mange fantastiske feriebilder. Dette er også stedet hvor informasjon om puljer, søknadsskjema for både medlemsskap og hytteleie kan finnes.

Hjemmesiden skal altså inneholde praktisk og interessant informasjon om tilbudene på Ravnøy. For å få til dette til håper vi på aktiv bruk av hjemmesiden, og at dere som bruker den gir oss tilbakemeldinger på informasjon eller tjenester dere savner.

Vil du gi din støtte til Stiftelsen Feriestedet Ravnøy?

La oss bli din Grasrotmottaker! Les mer om Grasrotandelen og hvordan du kan gi din støtte til Stiftelsen Feriestedet Ravnøy her...

Idyll av en annen verden

Ikke en gang i paradis slipper man unna dugnader. Men de gjør det med liv og lyst - dagens hyttegjester i ferieidyllen Ravnøy i Tønsbergfjorden. 


En gang var dette et eksklusivt sommersted for alle som jobbet i Norges rederistolthet, Den Norske Amerikalinje, og deres familier.

Les hele den flotte artikelen på Hytteavisen.no

Følg oss på Facebook