Stiftelsens postadresse:


Stiftelsen Feriestedet Ravnøy

CO Turid Backer

Langerudveien 9


Telefon:
Kontakt noen i styret. Se telefonliste til:

styret_2019.pdf


Epost:
For å kontakte styret, send mail til: kontakt@ravnoy.no

Bilder eller stoff til hjemmesidene sendes til web@ravnoy.noAndre opplysninger
Stiftelsen bankkonto: 6074 63 22294
Organisasjonsnummer: 974 695 952Bestyrer på Ravnøy:


1. og 2. pulje 2019 - Aage Ringdal, tlf. 952 22 396
3. og 4. pulje 2019 -

tlf. 952 22 396
Utenom sesong - kontakt styret


Ravnøys postadresse
(for omadressering av aviser i ferien):

Feriestedet Ravnøy
Bogen
3160 STOKKE