Søknad om hytte utenfor sesongen 2018 for stiftelsens medlemmer.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har tilgjengelig tilbringertjeneste utenom sesong. Alle som ønsker hytter utenom sesong må derfor selv sørge for å komme seg til og fra øya. Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å leie mange hytter, så skal vi sammen finne en løsning.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*