Sesongen 2021

Søknad om opphold på Ravnøy i puljene må være styret i hende innen: 19.03.2021

Søknader mottatt etter fristen vil bli behandlet etter avsluttet tildeling for de som overholdt fristen.

Søkeropplysninger

Antall personer

PULJE

Byttedag er på lørdager. Avreise er lørdager innen kl. 15:00 og ankomst lørdager etter kl. 15:00.

HYTTE

Bergensfjord er kun tilgjengelig uke 26, 27 og 31

BÅTPLASS:

Ravnøy har et begrenset antall båtplasser til disposisjon og vi må derfor ta forbehold om ledig plass.

Anvist båtplass bekreftes eventuelt sammen med hyttetildeling.

Båtplass til gjester:

Gjestebåtplass er avhengig av at det finnes ledige båtplasser. Gjestende båter skal betale avgift for bruk av gjestebåthavn i forhold til gjeldende prisliste. Gjestende båter må ikke være til sjenanse for hyttegjester (ref Strandstua).

DUGNAD

Ved - dugnad 24. - 25. april
Vårdugnad: 24. - 25. april
Vårdugnad: 08. - 09. mai
Høstdugnad: 11 - 12. september

Det oppfordres til å oppgi både alternative pulje- og hytteønsker, da dette kan bidra til et tilbud fremfor avslag. Ytterligere alternativer spesifiseres i feltet for merknader. Der kan man også begrunne valg av hytte ut fra spesielle behov som f.eks. helse eller små barn.